Stockholm i rörelse

Ett fotbollsinitiativ för ökad fysisk aktivitet

Djurgården Fotboll vill sätta Stockholm i rörelse! Det gör vi via uppsökande idrottsaktiviteter för barn och ungdomar på skolor, på fotbollsplaner och andra platser runt om i Stockholm. Som Stockholms Stolthet och Sveriges ledande idrottsförening ser vi vår uppsökande idrott som en förlängning av vår kärnverksamhet fotboll.

Barn och ungdomar rör sig allt mindre och en minoritet når idag den rekommenderade mängden av 60 minuter daglig fysisk aktivitet. Samtidigt finns det omfattande forskning som visar den positiva effekt fysisk aktivitet har på både fysisk och psykisk hälsa i både det korta och långa perspektivet. Fysisk aktivitet påverkar vår koncentrationsförmåga positivt, det ökar vår kreativitet, det minskar stress och det ökar vårt allmänna välbefinnande. Med andra ord, att vara fysiskt aktiv är kanske en av de starkaste förebyggande åtgärder vi idag känner till för att förbättra folkhälsan. Djurgårdens uppsökande verksamhet medför ökade insatser för barn och ungas dagliga motionerande. 
 
Utvärderingar visar att barn och ungdomar vill röra på sig mer än vad de gör idag samtidigt som idrottsrörelsen kan upplevas som stelbent och statisk. Barn, skolor, fritidshem och familjer behöver stöd och hjälp att hitta tid, kraft och resurser för att skapa den mängd fysisk aktivitet som vi behöver. Genom riktade insatser i skolan kan vi öka mängden fysisk aktivet och därmed påverka den allmänna hälsan hos barn och ungdomar. Vi i Djurgården Fotboll utformar våra aktiviteter utifrån expertis, i samråd med skolor och inte minst barn och ungdomarna själva för att säkerställa att vi möter deras upplevda behov. 

Vad kan vi göra för er?

Mini-Camper

Mini-Camper är vårt koncept för att introducera fotbollen till de yngsta skolbarnen från F-klass till åk 3. Med rörelseglädje i fokus genomför vi övningar där varje barn får arbeta med en egen boll för att på så sätt, på sina villkor, upptäcka hur roligt det är med fotboll. Fokus är på att varje barn kan skapa sig en egen relation till fotbollen och upptäcka hur roligt det är att vara fysiskt aktiv. Mini-Camperna genomförs generellt på plats på skolor eller i skolans absoluta närområde. Djurgården Fotboll står för allt material, ledare och det pedagogiska innehållet under de 60 minuter som varje camp pågår. 
 
Under 2018 nådde vi 4000  unika lågstadiebarn i Stockholms skolor via våra Mini-Camper. Tillsammans med Djurgården Hockey räknar vi med att nå 10.000 nya unika barn 2019. Mini-Camperna är helt kostnadsfria för både barn och skola då de är en del av Djurgårdens långsiktiga arbete med att förbättra folkhälsan i Stockholms län.

Fotbollsfestivaler
 

Våra fotbollsfestiver bjuder in barn hela vägen upp till 15 års ålder, till roliga halvdagar tillsammans på lokala idrottsplatser runt om i Stockholm. Målet är att med tvåmålsspel i centrum och diverse kringaktiviteter skapa rörelse, energi och glädje. Styrkan i fotbollsfestivalerna är att fler barn kan delta, samtidigt som vi, genom olika inbyggda spelmoment, kan öppna upp för att alla barn ska kunna delta. Ytterligare en ambition med festivalerna är att hjälpa lokala idrottsföreningar att få presentera sig för barn och skolor i sitt närområde och därigenom erbjuda möjligheten för ännu fler barn och unga att börja idrotta i sin lokala förening.

Kontakt:

Jobbar du på en skola där barnen skulle må bra av extra motivation att röra på sig eller känner du till en sådan skola? Vill du vet mer om hur ett besök av Djurgårdens Mini-Camper kan se ut? Skicka ett mail till staffan.holmberg@dif.se så ska vi göra vårt yttersta för att skapa mer rörelseglädje tillsammans. 
 
Varför Djurgården Fotboll?
 
Som organisatör är vi välorganiserade, inspirerande och aktiva. Vi uppmuntrar genomförande och berömmer ansträngningen. Mindre fokus är på spelets kvalité utan det viktigaste är att barnen är aktiva och att alla får vara med. Djurgården Fotboll besitter omfattande kompetens i att bedriva barn och ungdomsidrott. Våra ledare har hög utbildning och särskilt lämpade att aktivera barn och ungdomar i idrottsaktiviteter.
 
Vår målsättning är att bidra till en inkluderande och tillgänglig idrott för alla. Vi arbetar för att säkerställa att oavsett vem individen är, kommer ifrån, vilken sexuell läggning individen har, dennes bostadsort eller hur mycket pengar individens föräldrar har, så ska man kunna idrotta med oss i Djurgården. För att säkerställa detta behöver vi arbeta med tillgänglighet. Tillgänglighet innebär för oss att den som vill också får möjlighet. Vår spontanidrott kompletterar vår upplevelse- och föreningsidrott.