Stockholm i rörelse

Ett fotbollsinitiativ för ökad fysisk aktivitet

Djurgården Fotboll vill sätta Stockholm i rörelse! Det gör vi via uppsökande idrottsaktiviteter för barn och ungdomar på skolor, på fotbollsplaner och andra platser runt om i Stockholm. Som Stockholms Stolthet och Sveriges ledande idrottsförening ser vi vår uppsökande idrott som en förlängning av vår kärnverksamhet fotboll.

VAD KAN VI GÖRA FÖR ER?

Mini-Camperna…
…är en introduktion för barn till att röra på sig tillsammans med fotboll för att fler ska upptäcka hur roligt det är. Mini-Camperna fungerar som en första kontakt med fotbollen där barn som annars inte spelar fotboll får komma i kontakt med sporten i en trygg och lustfylld miljö.
 
En bollplan för alla…
…är ett långsiktigt engagemang där både förening och skola investerar i att skapa en inkluderande och tolerant miljö på skolans bollplaner. Djurgårdens ledare arbetar tillsammans med skolpersonal utifrån en arbetsmetodik vilken gör att beteenden, normer och värderingar förändras under själva spelets gång. En bollplan för alla finns idag på två skolor i Stockholms Stad.

 KONTAKT:
Jobbar du på en skola där barnen skulle må bra av extra motivation att röra på sig eller känner du till en sådan skola? Vill du vet mer om hur ett besök av Djurgårdens Mini-Camper kan se ut eller hur en Bollplan för alla fungerar? Skicka ett mail till staffan.holmberg@dif.se så ska vi göra vårt yttersta för att skapa mer rörelseglädje tillsammans. 


Mini-Camper introducerar fotboll och skapar rörelseglädje hos fler

Mini-Camper är vårt koncept för att introducera fotbollen till de yngsta skolbarnen från F-klass till åk 3. Med rörelseglädje i fokus genomför vi övningar där varje barn får arbeta med en egen boll för att på så sätt, på sina villkor, upptäcka hur roligt det är med fotboll. Fokus är på att varje barn kan skapa sig en egen relation till fotbollen och upptäcka hur roligt det är att vara fysiskt aktiv.

Mini-Camperna genomförs generellt på plats på skolor eller i skolans absoluta närområde. Djurgården Fotboll står för allt material, ledare och det pedagogiska innehållet under de 60 minuter som varje camp pågår. Vi kan vanligtvis hålla tre Mini-camp om dagen med 30-60 barn vid varje tillfälle, beroende på hur stor planen är. Vi aktiverar runt 200 nya barn per vecka och efter varje pass får varje barn ett diplom, en gymnastikpåse med vattenflaska och värdebevis för att gratis kunna gå med familjen på valfri herr- eller damfotbollsmatch med Djurgården Fotboll.

Som organisatör är vi välorganiserade, inspirerande och aktiva. Vi uppmuntrar genomförande och berömmer ansträngningen. Mindre fokus är på spelets kvalité utan det viktigaste är att barnen är aktiva och att alla får vara med. Djurgården Fotboll besitter omfattande kompetens i att bedriva barn och ungdomsidrott. Våra ledare har hög utbildning och särskilt lämpade att aktivera barn och ungdomar i idrottsaktiviteter.

Resultat och utveckling

När vi summerar 2018 och 2019 kommer vi att tillsammans med Djurgården Hockeys Mini-Camper ha nått närmare 14 000 barn i över sextio av Stockholms skolor. Därutöver kommer vi ha nått 28 000 föräldrar och vårdnadshavare samt hundratals lärare och fritidspedagoger. Föreningen har vid den här redovisningens publicering ännu inte mottagit ett enda formellt klagomål på Mini-Campernas verksamhet. En av de vanligaste kommentarerna ifrån skolorna är att väldigt många barn (särskilt flickor) som annars inte är delaktiga i bollek är väldigt aktiva i vår verksamhet och, inte bara det, utan också tycker det är väldigt roligt. Vi blir ofta ombedda att komma tillbaka till skolorna och vi har därför utvecklat ett koncept för hur vi kan göra verksamheten permanent på skolor som efterfrågar det.

En bollplan för alla skapar inkludering och delaktighet

Målet med arbetet kring En bollplan för alla har syftet i sitt namn, men för att veta vad vi ska göra har vi har ställt oss frågan: hur kommer det sig att inte alla barn deltar i bollspelet under en skoldag?

Tillsammans med erfaren skolpersonal, inlärningspsykologisk teori, och Djurgården Fotbolls samlade erfarenhet har vi satt ihop en arbetsmetodik för hur vi kan få fler barn att vilja delta i bollspelet på skolgården. Framgångarna har inte låtit vänta på sig – det strömmar in positiva berättelser från pedagoger, elever och föräldrar som är mycket nöjda med arbetsmetodiken!

Framförallt får vi höra om många barn som annars aldrig deltar väljer att komma och spela fotboll tillsammans med oss och sina vänner, precis det som är målet med verksamheten, så det gör oss särskilt glada! Vi har också närvarat vid elevråden för att säkerställa medbestämmande och även där är det idel lovord och eleverna deltar verkligen i den gemensamma utvecklingen av metodiken, precis så som vi önskar!
 
En bollplan för alla handlar, till skillnad från Mini-Camperna, om en långsiktig gemensam investering från både skolan och Djurgården Fotboll. Båda parter investerar både tid och resurser i att långsiktigt och tillsammans arbeta för att skapa en bättre miljö på skolgårdens bollplaner. Så att fler barn kommer i rörelse!

Alla vinner!

Vi på Djurgården Fotboll vet att föreningen kan visa vägen för att få barn att aktivera sig och har genom Mini-Camper tagit initiativ som medför fördelar för alla – inte bara för klubbar och samarbetspartners utan också för stadens barn, familjer och skolor. Det handlar om ett gemensamt värdeskapande som alla vinner på. 

”Djurgården är en förening för män och kvinnor och pojkar och flickor, och vår uppsökande fotboll skapar positiva möten med fotbollen för Stockholms barn. Vi kan fotboll, det är vår huvudverksamhet, och våra Mini-Camper och En bollplan för alla är perfekta initiativ där vi som förening kan använda vår attraktionskraft, våra ledares fotbollskunskap och våra partners växande intresse för social hållbarhet för att hjälpa skolorna att få barn att röra på sig. Det är något alla inblandade vinner på. Den positiva återkopplingen från samtliga inblandade har varit helt fantastisk”.
Henrik Berggren, VD för Djurgården Fotboll