Spontanidrott

Fler vägar in i Djurgården via spontanidrott

 
Vi sänker trösklarna till idrottandet

Genom spontanfotboll och spontanhockey ökar vi tillgängligheten till idrott samtidigt som vi erbjuder en positiv fritid för fler. Verksamheten medför ökade insatser för barn och ungas dagliga motionerande. Här finns en möjlighet att skapa en ingång till ett livslångt idrottande och integrering inom föreningslivet och samtidigt en möjlighet att förbättra barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. Vi utformar våra aktiviteter utifrån expertis, i samråd med skolor och inte minst barn och ungdomarna själva för att säkerställa att vi möter deras upplevda behov.

Tar socialt ansvar - vi breddar idrottsintresset, erbjuder tillhörighet och är en aktiv positiv kraft i samhället

Vi höjer insatsen från föreningen 

Djurgården ligger i framkant för att hitta nya sätt att engagera och möta vår föränderliga omgivning. Många barn och unga är idag inte aktiva i någon förening. Vi har därför utvecklat ett mobilt idrottskoncept så att vi kan ge barn och ungdomar en möjlighet att prova på idrott, ge inträde till föreningslivet samtidigt som vi främjar folkhälsan. Vi besöker redan skolgårdar och idrottsplatser och hoppas inom kort kunna besöka bostadsområden, köpcentra och andra platser där barn och ungdomar finns.

Uppmuntra mod - vi utmanar det invanda, vågar testa nytt och är innovativa

Vi möter stadens, näringslivets och människors behov

Stockholm står inför stora demografiska, kulturella och ekonomiska utmaningar, vilka kommer påverka dig, ditt företag och din förening. Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey har antagit en strategi som utgår ifrån att vi arbetar för och tillsammans med Vår Stad. Vi har förutsättningar att, genom vår kombinerade bredd och spets, attraktionskraft, goda lokalkännedom och många beröringspunkter runt om i hela Stockholm, ta en aktiv roll i utvecklandet av Vår Stad. På så sätt stärker vi också vår förening och de som väljer att arbeta med oss, för detta ändamål!

Professionell inställning - vi strävar efter hög kompetens, kvalitet och lära oss i allt vi gör