Uppsökande idrott

Fler vägar in i Djurgården via spontanidrott

Många barn och unga är idag inte aktiva i någon förening och bristen på idrottsanläggningar i Stockholm är akut. Samtidigt har skolorna svårt att tillhandahålla tillräckligt med idrottsaktiviteter på skoltid. Genom så kallad uppsökande fotboll och hockey ökar vi tillgängligheten till idrott, erbjuder en positiv fritid för fler samtidigt som vi stärker föreningens position och aktiva närvaro i staden.

Verksamheten medför ökade insatser för barn och ungdomars dagliga motionerande och aktiviteterna är utformade utifrån expertis i samråd med skolor och inte minst barn och ungdomar för att säkerställa att vi möter deras upplevda behov. Vi finns överallt där man kan skapa fysisk aktivitet; inomhus i gymnastikhallar, fotbolls- och ishockeyhallar och utomhus på fotbollsplaner, utomhusrinkar, parklekar och asfaltsytor.