Djurgården Fotbolls flickakademi

Djurgården Fotboll Flickakademi har som mål att utveckla elitfotbollsspelare, primärt till Djurgårdens damlag.

Om Flickakademin

Akademiverksamheten bedrivs med utgångspunkt från forskning samt praktisk erfarenhet av arbete med människor och spelarutveckling. Ambitionen med vår metodik, ett genomarbetat arbetssätt och en tålmodig, sund och långsiktig verksamhet, är att skapa möjligheter för barn och ungdomar att nå så långt som deras potential tillåter.
 
Akademin är en typ av utbildning och ett sätt att delta i ungdomsfotboll i Djurgården. Akademin erbjuder en stegvis utbildning av spelare i fotboll som syftar till att forma elitfotbollsspelare. Över tid närmar sig spelarna seniorfotbollen och målet att bli elitfotbollsspelare, helst i Djurgårdens damlag, blir tydligare. Akademins garantier är kvalitén på verksamheten, som är beskriven ovan.
De prioriterade utgångspunkterna i Akademin utgår alltid från värdeorden glädje, värdighet och respekt. Vi arbetar utifrån och för följande:

* Humanistiskt ledarskap - välbefinnande och glädje
* Prestationsorienterat motivationsklimat (SDT)
* Vägledd upptäcktsbaserad inlärning
* Långsiktig utveckling framför kortsiktiga resultat
* Spelet i centrum – fokus på perception och beslut
* Fotbollsfärdigheter och spelförståelse integrerat
* Analys och reflektion