DJURGÅRDENs PojkaKADEMI

Djurgården Fotboll Pojkakademi har som mål att utveckla elitfotbollsspelare, primärt till Djurgårdens herrlag. 

Akademiverksamheten bedrivs med utgångspunkt från forskning samt praktisk erfarenhet av arbete med människor och spelarutveckling. Ambitionen med vår metodik, ett genomarbetat arbetssätt och en tålmodig, sund och långsiktig verksamhet, är att skapa möjligheter för barn och ungdomar att nå så långt som deras potential tillåter. 
Akademin är en typ av utbildning och sätt att delta i ungdomsfotboll i Djurgården. Akademin erbjuder inga garantier om att i framtiden bli elitfotbollsspelare, utan koncentrerar sig på att stegvis utbilda spelare i fotboll, precis som all övrig typ av ungdomsverksamhet i DIF. Över tid närmar sig spelarna seniorfotbollen och målet att bli elitfotbollsspelare, helst i Djurgårdens herrlag, blir tydligare. Akademins garantier är i kvalitén på verksamheten, som är beskriven ovan. 

De prioriterade utgångspunkterna i Akademin utgår alltid från värdeorden glädje, värdighet och respekt. Vi arbetar utifrån och för följande:


* Humanistiskt ledarskap - välbefinnande och glädje
* Prestationsorienterat motivationsklimat (SDT)
* Vägledd upptäcktsbaserad inlärning 
* Långsiktig utveckling framför kortsiktiga resultat
* Spelet i centrum – fokus på perception och beslut
* Fotbollsfärdigheter och spelförståelse integrerat
* Analys och reflektion

 

Kontakt Pojkakademin

Ungdom

Afnan Khabiri

Blockansvarig Pojkakademin 13-15, Operativ Koordinator Engelbrektsskolan

0704372343[email protected]

Jacob Fowler

Administrativ Koordinator Pojkakademin 10-15

0738944864[email protected]

Ernesto Rubio Sivodedov

Huvudtränare PA17

076-7840887[email protected]

Johan Palm

Huvudtränare PA19, Koordinator Sjölins Gymnasium

073-033 77 12[email protected]

Joel Riddez

Akademichef Pojk

0707200604[email protected]

Martin Andersson

Transition Coach A och U, PA19 och U21

0705773478[email protected]

Hannes Grönblad

Huvudtränare PA16, Operativt ansvarig för Engelbrektsskolan

[email protected]

Peter Kisfaludy

Sport Koordinator U till A

[email protected]