Policy

DIF Akademin arbetar ständigt med att utveckla sin verksamhet och det sker bland annat genom att ha generella riktlinjer i två dokument:

En verksamhetsplan och kombinerad ledar- och spelarutbildningsplan. I dessa dokument har vi samlat riktlinjer för träning, matchning, truppstorlek, förflyttning, uppflyttning av spelare till äldre lag, scouting med mera. Vi har också idéer kring det individuella bemötandet och planeringen för varje barn/spelare. I det ingår bland annat vår syn på utvecklingssamtal, ledighet från träning och match under säsong, utövning av parallella idrotter.

Metoderna i Djurgårdens Akademi är så långt möjligt underbyggda av evidens kring spelarutveckling. Det är också en central del i arbetet att vi har internutbildningar för tränare och ledare i metoden samt att akademisk utbildning hos tränare är lika meriterande som praktisk erfarenhet. Vi utvärderar och omprövar också våra metoder kontinuerligt för att se hur vi varje år kan förbättra oss. Vårt mål är att integrera ny kunskap och praktisk erfarenhet för att komplettera och utveckla vår valda metodik. 

För att driva metodiken och arbetet framåt har DIF Akademin skapat flera specialistgrupper och funktioner:

• Metodikansvariga ansvarar tillsammans med Akademichefen för innehållet och utvecklingen av utbildningen och spelidén. 

• Målvaktstränargruppen ansvarar för innehållet och utvecklingen i utbildningen av Akademins målvakter

• Medicinska gruppen ansvarar för innehållet och utvecklingen av Akademins fotbollsfys 

• Idrottspsykologiska gruppen ansvarar för riktningen på inlärning och att utveckla arbetet kring inlärning i Akademin.

Sammantaget är det tränarna och specialisterna i DIF Akademin som driver utvecklingen av metodiken. 

Futsal

Nästa hemmamatch

Ingen match inplanerad