Vårdnadshavare

Vårdnadshavarnas och familjens roll i spelarens fotbollsutveckling är viktig. För familjer som har en spelare i DIF Akademin blir fotbollen en livsstil över tid då träningar och matcher tar tid i anspråk. 

Vårdnadshavaren behöver vara en positiv resurs i verksamheten och för sitt barn. De påverkar sin spelare genom sitt synsätt på idrott, inlärning, föräldraskap, ledarskap, sätt att umgås med mera. Genom familjens sätt att stödja barnet så kommer det att påverka värderingar, mål och framtida prestationer. I DIF Akademi tror vi på att föräldrar är en god kraft som kompletterar föreningens arbete med barnen/spelarna.
 
Vi utgår från tre punkter i arbetet:

* Allt som rör fotbollen och fotbollsutvecklingen i DIF Akademin sköts av de tränare och ledare som är tillsatta av föreningen. Vi välkomnar en öppen dialog med föräldrar som alltid är välkomna att ställa frågor.

* Vårdnadshavarens roll i fotbollsmiljön är att ha en positiv och stödjande funktion, tänka långsiktigt, samt att vara goda förebilder.

* Vårdnadshavarens uppgift utanför fotbollen är att ge rätt typ av socialt stöd till barnet samt att förstå andra personers roller i nätverket runt barnet/laget.