Kallelse till extra föreningsmöte

  • 16 okt 2009

Styrelsen i Djurgården Fotboll har beslutat att kalla till ett extra föreningsmöte den 11 november 2009.

Det extra föreningsmötet startar klockan 19.00 och platsen för mötet är Torben Grut-salen på Stockholms Stadion. Den enda fråga som ska behandlas, förutom de enligt stadgarna obligatoriska punkterna, är byte av styrelse. Om det extra föreningsmötet bifaller förslaget till ny styrelse lämnar de nuvarande styrelseledamöterna sina platser. Om det extra föreningsmötet inte bifaller förslaget till ny styrelse sitter den nuvarande styrelsen kvar.

Under den närmaste tiden kommer valberedningen att presentera förslag på styrelse samt redogöra för regler och formalia runt mötet.

Föreningens stadgar hittar du här.


© DIF Fotboll

Senaste nytt
Fler nyheter