Skol IF

Om DIF Skol IF

Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey driver ett gemensamt arbete med att öka mängden fysisk aktivitet i samhället. Arbetet utgår från att idrotten behöver arbeta uppsökande och möta människor på ett aktivare sätt. Vi menar att ett framgångsrikt uppsökande arbete undanröjer trösklar för deltagande i fysisk aktivitet oavsett om det är ekonomiska, geografiska, kulturella eller psykologiska sådana. 

Under 2020 grundade vi Djurgårdens IF Skolidrottsförening (DIF Skol IF) där vi samverkar med skolor för att i direkt anslutning till skoldagen skapa möjlighet för stora mängder fysisk aktivitet. DIF Skol IF växer och de ursprungliga tre skolorna under våren 2020 kommer att vara över 30 under 2022. Vi når idag lika många flickor som pojkar och vad vi finner särskilt glädjande är att vi når många av de barn som annars aldrig idrottar.

Se filmen om Skol IF

Varför fysisk aktivitet? 

Omfattande forskning visar att fysisk aktivitet har positiv effekt på fysisk och psykisk hälsa i både det korta och långa perspektivet. Trots all tillgänglig kunskap är Sverige ett av Europas mest stillasittande länder. I dagsläget är det endast 20% av barnen i Sverige som når den rekommenderade mängden av daglig rörelse. Därtill har vi 100% ökning av psykisk ohälsa bland svenska tonåringar de senaste 10 åren samt en 100% ökning av barnfetma i åldersgruppen 6 till 9 år. Vi vet idag från forskningen att daglig fysisk aktivitet om 60 minuter är en av de viktigaste insatserna vi kan göra för barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa.  
 

Verksamhetsledning 

Idag leds verksamheten av Staffan Holmberg, beteendevetare med en masterexamen i Pedagogiskt Ledarskap. Staffan har lång erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling och beteendeförändring i både sluten och öppen vårdinsatser. Hans egen idrottsbakgrund är huvudsakligen inom rugby och styrketräning även om han testat det mesta som barn.  

Verksamhetens metodutvecklare och pedagogiskt ansvarige är Ronnie Iveslätt. Ronnie är utbildad idrottslärare med 13 års arbetserfarenhet från Bäckahagens skola i södra Stockholm, där han utvecklade och implementerade ett program kallat ”Hjärna rörelse”.  Ronnie har varit drivande inom Stockholms stads egna nätverk för ökad fysisk aktivitet i skolan “Spring i Benen”, arbetat med RF:s “Rörelsesatsningen i Skolan” och är idag en uppskattad föreläsare i ämnet. Ronnies idrottsbakgrund är bred men idag tränar han ett handbollslag samtidigt som han själv gärna spelar padel.  

Philip Hjalmarsson är verksamhetens skolsamordnare och är ansvarig för relationerna mellan DIF Skol IF och skolorna. Philip är utbildad idrottslärare och har arbetat bland annat i Gröndal och på Norrmalm i Stockholm. Han har utöver sitt arbete som idrottslärare arbetat med frågor kopplat till mänskliga rättigheter för Raoul Wallenberg Academy, frågor kopplat till nätmobbning för Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse, samt startat och drivit Sveriges största lärarpodd. Philips idrottsbakgrund ligger huvudsakligen inom golfen där han var en lovande junior och tränare men idag uppskattar han all form av träning.  
 
Johanna Michaelsson är verksamhetens ekonom och administratör. Johanna har en examen i Sport Management och har en lång historia inom främst Djurgården Hockey, där hon varit ledare på Vinterhockeyskolan och tränat knattelag. Hon har själv spelat hockey som barn och kommer från en riktig hockeyfamilj. Idag tränar hon alla möjlig typer av idrotter, allt som får henne att må bra.

Josefine Liiv är huvudansvarig för rekrytering och bemanning av samtliga Idrottsledare vilka verkar på skolorna. Josefine har en gedigen bakgrund både från idrott, träning och hälsa samt skolans värld där hon primärt arbetat i roller vilka på olika sätt knyter an till Idrottsledaruppdraget. Hennes idrottsbakgrund är huvudsakligen från innebandyn där hon både spelat på elitnivå samt haft olika tränaruppdrag.

Vill du veta mer? Välkommen att ta en första kontakt med vår skolsamordnare [email protected]

Vill du veta mer om vad ett Skol IF på din skola skulle innebära, klicka här.
 

Samarbetspartners