Om DIF Ungdom

Djurgården Fotbolls Ungdomsverksamhet är en av de största ungdomsverksamheterna i Stockholm.

Verksamheten är öppen för alla, både flickor och pojkar, mellan 6 och 19 år. Med över 2000 barn ungdomar som tas om hand av 450 ideella ledare så berör den många människor i Stockholm.