Remissvar om Stadion

  • 19 apr 2009

Måndagen den 20 april är sista dagen för remissvar om ett ombyggt Stadion.

Finansborgarrådet Sten Nordin och kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt presenterade nyligen två huvudalternativ för ett ombyggt Stockholms Stadion. Det ena alternativet är en kombinerad fotbolls- och friidrottsarena, det andra alternativet är en renodlad fotbollsarena.

Förslagen har skickats på remiss och under en remissperiod fram till och med den 20 april 2009 står staden och ansvariga utredare till förfogande för att ta emot synpunkter. Stadens avsikt är att före sommaren presentera inriktning för det vidare arbetet.

Vill du dela med dig av dina åsikter om ett framtida Stockholms Stadion till Stockholms stad hittar du mer information här.


Jonas Riedel © DIF Fotboll

Senaste nytt
Fler nyheter