Information från Valberedningen

Här kan du läsa om nuvarande status i arbetet med att presentera ett förslag på en styrelse för DIF Fotboll inför årsmötet 2020.

Bästa medlemmar, årsmötet i DIF Fotboll är sedan länge bakom oss och säsongen i full gång för våra representationslag. Detsamma gäller även Valberedningens arbete som påbörjats tidigt inför årsmötet 2020. Vår huvuduppgift under 2019 är att till medlemmarna presentera ett förslag på en ny styrelse som kan stärka och fortsätta utvecklingen av DIF Fotboll.

Fram till dags datum har vi fokuserat på längre intervjuer med ett flertal personer i ledande befattningar inom Djurgården Fotbolls breda verksamhet. Syfte med detta har varit att få en så bred och god bild som möjligt av läget i föreningen samt de behov som finns. Utöver detta så deltar vi (som åhörare) på styrelsemöten och vi ska även enskilt träffa befintliga styrelsemedlemmar. Naturligtvis ska vi under året i så hög grad som möjligt även träffa en bred representation av vår medlemsbas. Detta kommer påbörjas inom kort.

Valberedningens arbete består såväl av att samla in information som att utvärdera kandidater. Det är därför viktigt för oss att träffa och lyssna också till medlemmars erfarenheter och synpunkter (även om det inte handlar om en aktuell kandidatur till styrelseposter).

Vill du komma i kontakt med Valberedningen? Hör av dig till oss på valberedning@dif.se

Med vänliga hälsningar, Jens, Jenny, Hans och Magnus.

Senaste nytt
Fler nyheter