Summering av årsmötet

Några av huvudpunkterna från onsdagens årsmöte inom DIF Fotboll.

Det fanns 192 medlemmar på plats när Djurgården Fotboll hölll årsmöte i aulan på GIH där ordförande Lars-Erik Sjöberg välkomnade alla med ett kort anförande. Därefter valdes Johan Winnerblad till mötets ordförande innan vd Henrik Berggren drog verksamhetsberättelsen inklusive resultat och balansräkning för de närvarande.

Kommentar till årsredovisningen 2018
Rörelsens intäkter uppgår till 169,3 mkr kronor, varav spelartransfers 56,5 mkr. De kommersiella intäkterna har ökat med 5,3 mkr och publikintäkterna har minskat med 4,1 mkr. Årets resultat uppgår till 18,7 mkr och det egna kapitalet till 72,1 mkr. De ekonomiska målen är fortsatt att det egna kapitalet ska uppgå till minst 25 procent av omsättningen och ett positivt rörelseresultat före spelartransfers och andra poster av engångskaraktär. Det justerade rörelseresultatet är även 2018 negativt men i förhållande till verksamhetens omfattning och finansiella ställning på en acceptabel nivå.
De stora spelarförsäljningarna har möjliggjort satsningar i spelartrupperna och i övrig verksamhet. Föreningens resurser ska återinvesteras i verksamheten under förutsättning att vi har god kontroll på de ekonomiska målen och likviditeten på både kort och lång sikt.

Läs hela årsredovisningen här

Efter det var dags för val av ordförande i styrelsen där Lars-Erik Sjöberg blev omvald för ett nytt år. Tre ledamöter lämnade styrelsen och föreningen tackade av Linda Langemo, Patrik Nilsson och Gustaf Törngren för deras fina insatser och välkomnade samtidigt Petra Wester och Ruby Rinman in för två år i styrelsen. Det blev även ett omval av Johan Arneng och Alexander af Jochnick för två nya år. I övrigt fortsatte Claes-Göran Sylvén och Poya Motai för sitt andra år (av två) inom styrelsen.  

Valet av revisorer innebar omval av Bengt E Lindbergh samt omval av Deloitte och av Andreas Frountzos som huvudansvarig ordinarie revisorer samt omval av Björn Lindbergh och omval av Deloitte och av Henrik Nilsson som revisorssuppleanter.

Därpå fastställdes de nya medlemsavgifterna enligt följande:

Styrelsens förslag är att:
- höja medlemsavgiften för kategorin ständig medlem
- justera åldersindelningen för kategorierna vuxen och ungdom
- införa en ny kategori för de allra yngsta barnen, Järnkaninen.

Justeringen av åldersindelningen för kategorierna vuxen och ungdom innebär indirekt en prissänkning för åldrarna 18, 19 och 20 år. Vilket vi ser som positivt.

Förslag
- 8 000 kronor för ständig medlem (nytt belopp)
- 600 kronor för familj (oförändrat)
- 200 kronor för pensionärer fr o m 65 år (oförändrat)
- 200 kronor för ungdom 7–20 år (justerad åldersindelning)
- 400 kronor för vuxen 21–64 år (justerad åldersindelning)
- 400 kronor för Järnkaninen 0–6 år, (avgiften betalas vid ett tillfälle under åldersintervallet) 


Nästa punkt handlade om fastställande av nya föreslagna stadgar för föreningen som klubbades igenom.
Klicka här för att läsa de nya stadgarna.

Sedan var det dags för motioner (klicka här för att läsa alla åtta föreslagnai sin helhet) där utfallet blev följande:

Motion 1 - Om A-lagets närvaro och delaktighet vid arrangemang riktad till barn och ungdomar 
Årsmötets beslut: Bifall 

Motion 2 - Om arvodering för styrelseordförande Djurgården Fotboll 2019 
Årsmötets beslut: Återkallas av motionsställarna och medlemmarna ombeds att ta den beaktande i väntan på ett nytt förslag. Årsmötet tog således inte ställning i frågan.

Motion 3 - Tröjnummer för våra representationslag på dam- och herrsidan 
Årsmötets beslut: Motionställaren är nöjd med styrelsens yttrande och återkallar motionen.

Motion 4 - Ökad transparens beträffande medlems- samt årsmöten 
Årsmötets beslut: Bifall 

Motion 5 - Gemensam värdegrund för Djurgården Fotboll 2019 
Årsmötets beslut: Motionställarna accepterar styrelsen reviderade förslag och drar därmed tillbaka motionen.

Motion 6 - Valberedningens instruktion
Årsmötets beslut: Bifall efter dialog mellan styrelsen och motionsställarna innehållandes tillhörande komplettering.

Motion 7 - Jämställdhet Djurgården Fotboll 2019 
Årsmötets beslut: Motionställarna accepterar styrelsen reviderade förslag och drar därmed tillbaka motionen.

Motion 8 - Begäran av styrelseutredning gällande gräs på Stockholmsarenan
Årsmötets beslut: Avslag efter röstlängd.

Avslutningsvis följde avtackning och prisutdelning där följande pristagare hyllades:

Årets spelare i herrarnas A-lag - Marcus Danielson

Motivering: 
Priset går till en spelare som är en järnkamin i ordets rätta bemärkelse, en spelare som alltid går för fullt och aldrig viker ner sig. Som spelare är han ett ständigt hot på fasta situationer med sitt starka huvudspel. Dessutom är pristagaren en klok och lojal person med starka ledaregenskaper som höjer sina medspelare med sin blotta närvaro på planen. 

Årets spelare i damernas A-lag - Ingibjörg Sigurdadottir 

Motivering 
Årets pristagare är den spelare som haft den högsta lägstanivån sett över hela säsongen 2018. Spelaren är en riktigt fighter, en järnkamin, som alltid ger 100% till laget på både träning och match. 

Årets Flickjunior - Elvira Karlsson

Motivering 
Årets flickjunior är en spelare som tagit stora kliv i sin fotbollsmässiga utveckling under året vilket också inneburit att hon kunnat börja roteringsträna med Damlaget. Pristagarens agerande på och utanför planen är alltid 100%. Under 2018 spelade årets flickjunior 90 minuter i samtliga matcher som mittback. Årets Pojkjunior - Oliver Granberg

Motivering 
som varit i Djurgården under alla sina ungdomsår; en riktig blårand som under 2018 presterat i både U19 och U21. Från sin position på innermittfältet styr han den kreativa delen av spelet vilket leder till både egna poäng i form av assister till mål, men också att han gör sina medspelare bättre, både på planen och vid sidan av. Ett stort och välförtjänt grattis till det prestigefyllda prisetStipendium från Kurt Hammargrens Minnesfond – Leo Malmgren Mofalk

Motivering 
Årets pristagare utmärker sig både på och utanför planen. Under 2018 tog pristagaren tydliga kliv i sin utveckling som fotbollsspelare, där han kombinerar en kombinerat en 100%-ig arbetsinsats med en fin taktisk förståelse. Spelare tar sig an uppgifter både inför och under match samt utanför planen med hög koncentration oavsett uppgift. 

Pristagarens målmedvetenhet och noggrannhet gör att han har alla förutsättningar att ta sig vidare från U19, till U21 och sedermera till herrlaget. Årets DIF-insats – Johan Sahlén

Motivering 
Priset för Årets DIF-insats går till en person som har en otrolig drivkraft för att i alla möjliga sammanhang lyfta och hylla Djurgården, föreningen, lagen och spelarna. En person som alltid sätter Djurgården i första rummet. Pristagaren har ett stort hjärta och ett hängivet engagemang i allt som denna person gör, personen är en ovärderlig resurs som genom sitt arbete gläder många Djurgårdare, både supportrar och spelare. 

Personen är en stor anledning till att Djurgården Fotbolls damlag fått stor uppmärksamhet i både intern och extern media de senaste åren. Mötet avslutades därefter och fullständigt protokoll från årsmötet publiceras framöver på dif.se

  • Målskyttar

  • Gula kort

  • Röda kort

  • Domare

  • Publik

Till matchen
Senaste nytt
Fler nyheter