Årsmötet 2020: röstkort och röstsedel

I kväll håller Djurgården Fotboll Årsmöte för medlemmar på Stockholms stadion. Här kan du läsa vad som gäller för röstkort samt röstsedel.

När du kommer till arenan kommer du, om du är 18 år fyllda och därmed röstberättigad, att få ett röstkort. På röstkortet ska du själv fylla i namn och medlemsnummer med bläck- eller tuschpenna.
 
Under årsmötet finns det ett par punkter på Dagordningen då röstning avgör en fråga. Det vanligaste är att röstning sker genom ja och nej-rop där årsmötesordföranden avgör genom hörseln vad beslutet blir. Röstberättigad medlem har rätt att påkalla öppen eller sluten rösträkning (votering) men det måste alltid ske före att beslut klubbats av årsmötesordföranden. En öppen rösträkning sker normalt genom handuppräckning (där röstkortet hålls i den hand som hålls uppräckt) medan en sluten omröstning sker genom att röstsedlar används som fylls i och lämnas in till rösträknarna i den ordning som bestäms av årsmötesordföranden.
 
Vid sluten votering är det viktigt att röstkortet kan visas upp och att det noteras på röstkortet att röst avlagts. Observera att medlem inte måste avge någon röst alls, eller välja att rösta blankt. Räkning och fördelning av inkomna röstsedlar sker efter att röstningen avslutats; alltså inte löpande.
 
Årsmötet på Stockholm stadion startar kl. 18:00 den 21 oktober.
Varmt välkommen!

Senaste nytt
Fler nyheter