Djurgården Fotboll genomför korttidspermitteringar

Uthålligheten är stor, men inte oändlig. Ja, orden har vid ett flertal tillfällen yttrats av Djurgården Fotbolls vd Henrik Berggren. Nu införs korttidspermittering i föreningen.

Planen från ledningen i Djurgården Fotboll har varit tydlig från början, ändå sedan coronapandemins hårda slag mot svensk fotboll, näringslivet och samhället blev ett konstaterat faktum. I stället för att brådska iväg har vd Henrik Berggren undersökt och lyssnat på vad som fanns att göra.
- Under mars månad hade vi samtliga fullt upp i våra roller. Under april har arbetsmängden minskat och många av hos har tagit ut en del semester. Vi har arbetat metodiskt och försökt se vad vi klarar av själva först, säger Henrik Berggren. 

Den 1 maj inleds så korttidspermitteringarna, till en början med en månad i taget. Detta berör anställda på kansliet samt spelare och ledare i herrlaget inom fotbollsverksamheten. Undantaget är bland annat ungdomsfotbollen där verksamheten fortsätter som vanligt med träningar, matcher, administration och akademicamper.
 
Vad är korttidspermittering?
Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen och företagets personalkostnader minskar. Systemet används för att undvika uppsägningar och underlätta för företag att snabbt komma igång igen när läget vänder. Källa: regeringen.se.

Senaste nytt
Fler nyheter