Information gällande coronaviruset

ALSO IN ENGLISH IN ARTICLE. Med anledning av coronaviruset och den rådande situationen har Djurgården Fotboll vidtagit åtgärder inom sin verksamhet. Här kan du ta del av vad som gäller.

Ungdom
Folkhälsomyndigheten ser i nuläget ingen anledning till att ställa in träningar, träningsmatcher eller Sanktanmatcher för ungdomar och DIF Fotboll följer därför deras rekommendation. Liksom tidigare gäller att om man känner av något symptom eller är sjuk, så stannar man hemma. Vi rekommenderar inga resor utomlands och råder till att avstå alla resor inom landet samt att föräldrar inte närvarar vid matcher och träningar.

Vi avråder starkt från samlingar och ombyte i omklädningsrum. Spelarna kommer ombytta, går hem utan dusch. Genomgångarna är korta och sker vid planen. Om omklädningsrum absolut måste användas, så behöver spelarna sitta utspridda och samlingarna vara väldigt korta. Är det ett litet omklädningsrum där spelarna inte kan ha 1-1,5 meter mellan sig så stanna ute.

Summering riktlinjer 20/4:
- Ingen publik vid träning eller match, lämna barnen innan och hämta efter
- Stanna hemma vid symptom
- Om några, för sitt barns skull, behöver närvara, sprid ut er, håll avstånd
- Byt om hemma och duscha hemma efter träning eller match
- Inga genomgångar i omklädningsrum utan kort genomgång vid planen
- God handhygien
- Använd egen vattenflaska
- Blanda inte grupper/lag vid träningar
- Hälsa på varandra med armbågen
- Mycket teknikövningar och inga köer på träning
- Inga resor utomlands eller utanför distriktet (Stockholms FF)
- Utnyttja gärna möjligheten att se matcher via appen Min Fotboll eller att till exempel livesända via Facebook. Då kan även personer i riskgrupperna följa matcher.

SvFF:s styrelse beslutade den 24 mars kväll att starten av Nationella P16-serien, F17, F19, P17 Allsvenskan och P19 Allsvenskan skjuts upp.

Nedmonteringen av Johan Björkmans hall på Hjorthagens IP skjuts upp tills möjligheter för genomförande kan ske enligt myndigheternas rekommendationer.

Dam
Tills vidare är damlagets träningar stängda för allmänhet och media. Det gäller såväl de på Hjorthagens IP, Kristinebergs IP som Kaknäs IP. Sedan den 2 april tränar damerna kollektivt igen.

Djurgården har planerat att möta AIK, Hammarby och BP i turneringen "Stockholm Challenge 2020" som uppladdning inför den tilltänkta säsongsstarten men turneringen har i nuläget skjutits fram med hänsyn till myndigheternas rekommendationer.

Under fredagen den 29 maj gav Folkhälsomyndigheten klartecken på att elitidrotten kunde starta upp igen vilket innebär att en start av OBOS Damallsvenskan sannolikt kommer att genomföras i juni.
 
Herr
A-laget tränar kollektivt på Kaknäs med speciella restriktioner för att förhindra smittspridning. Tills vidare är herrlagets träningar stängda för allmänhet och media. Det gäller såväl de på Tele2 Arena som Kaknäs IP.

Den sportsliga ledningen siktar på att anpassa verksamheten så att det blir ett välanpassat schema fyllt av träningsmatcher fram tills seriestarten. Något som kommer att ske i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Under fredagen den 29 maj gav Folkhälsomyndigheten klartecken på att elitidrotten kunde starta upp igen vilket innebär att en start av Allsvenskan sannolikt kommer att genomföras i juni.

Matcharrangemang
Biljettförsäljningen är stängd tills vidare. Köpta biljetter kommer att gälla till ny speldag. Vi ber att få återkomma med mer information löpande här på DIF.se och i andra kanaler. 
 
Vår Stad
Den verksamhet som primärt kan beröras är den verksamhet vi har i Stockholms skolor. Så länge skolorna håller öppet bedriver Djurgården sin verksamhet som vanligt. Tar skolorna beslut om att stänga så stängs naturligtvis även vår berörda verksamhet ned.
 
Årsmötet 2020
Under onsdagen den 11 mars togs beslut om att ställa in årsmötet för samma datum. Vi kommer att återkomma med information på DIF.se när mötet kan äga rum, utformning och plats.

eAllsvenskan
E-allsvenskan återstartar den 1-2 juni med match mot Trelleborg.
 
Djurgården Fotboll följer noggrant de rekommendationer och riktlinjer som ges från myndigheter och från Svensk Elitfotboll (SEF) och Svenska Fotbollförbundet (SvFF). För övrig information, senaste nytt och fakta hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

Kansliet
Under maj månad råder korttidspermittering för personalen inom DIF Fotboll med undantag för vissa tjänster vilket påverkar verksamheten på många sätt. Vi hoppas på förståelse för att det därmed blir en minskad tillgänglighet och att det kan bli längre svarstider på frågor kring verksamheten.
-------

In English

Youth section
The Public Health Authority (Folkhälsomyndigheten) currently sees no reason to suspend training for young people and DIF Football therefore follows their recommendation. As before, if you feel any symptoms or are sick, you stay home. We do not recommend trips abroad and advise to limit all travel within the country.

We strongly advise against gatherings and change of clothes in the changing rooms. The players should arrive fully changed and go home without having a shower. The instructions from the coaches should be short and take place on the pitch. If the changing room must absolutely be used, then the players would must sit scattered and the gatherings must be very short. If changing room where the players can not have more than 1-1.5 meters between them - STAY OUTDOORS.
Please read more

On 24th of March, SvFF's board decided that the start of the National P16 series, F17, F19, P17 Allsvenskan and P19 Allsvenskan be postponed.

The dismantling of Johan Björkman's hall on Hjorthagen's IP is postponed to 25-26 April (date is preliminary). Read more

Women's squad
For the time being, the women's team practice sessions are closed to the public and the media. This applies to both Hjorthagens IP, Kristinebergs IP and Kaknäs IP.

It has now been formally decided that the start of the OBOS Damallsvenskan has been postponed. The decision was made in accordance with the goals agreed by Swedish Elite Football (SEF) and Elite Football Women (EFD) on Wednesday, March 18th, respectively, which would mean the start of the various series at the end of May or early June.

SvFF, SEF and EFD have also in consultation decided that remaining matches in the Swedish Cup will be postponed in the future with the goal image to resume the competition in connection with the start of the series.

Men's squad
The team has gather again since April at Kaknäs to resume training. For the time being, the men's team practice sessions are closed to the public and the media. This applies to both Tele2 Arena and Kaknäs IP.

The sporting management will plan the business so that it will be a well-adapted schedule filled with training matches until the start of the series.

It has been formally decided that the start of the Allsvenskan has been postponed. The decision was made in accordance with the goals agreed by Swedish Elite Football (SEF) and Elite Football Women (EFD) on Wednesday, March 18th, respectively, which would mean the start of the various series at the end of May or early June.

Match Events
Ticket sales are closed until further notice. Purchased tickets will be valid for new game day. We ask you to return to DIF.se and our other channes for updated information.

Our City (Vår Stad)
The activities that can primarily be affected are the activities we have in a number of schools in Stockholm. As long as the schools are open, Djurgården Football runs its business as usual. Of course, if the schools decide to close, our affected business will of course be closed down.

The 2020 Annual Meeting

On Wednesday, March 11, a decision was made to postpone the annual meeting for the same date. We will return with information on DIF.se when the meeting can take place as well as location and format for this.

eAllsvenskan
Following EA's announcement on Friday, March 13th that EA SPORTS FIFA 20 Global Series is paused, it also means that there will be no games in eAllsvenskan until further notice.

Djurgården Fotboll strictly follows the recommendations and guidelines given by authorities and from Swedish Elite Football (SEF) and the Swedish Football Association (SvFF). For other information, latest news and facts, we refer to the Public Health Authority (Folkhälsomyndigheten).

Senaste nytt
Fler nyheter