Projektet Fotboll utan Fylla får beröm

Djurgårdens vd Henrik Berggren deltog under torsdagen vid Systembolagets kunskapslunch ”Våld och otrygghet – alkoholens avtryck i offentliga miljöer”. Det framgångsrika projektet Fotboll utan Fylla fick stort utrymme och beröm.

- Vi vill ha så bra arrangemang som möjligt. Man ska känna sig välkommen och trygg. Det här är en av många saker vi gör för att så ska bli fallet, sade Henrik Berggren under torsdagens (läs 8 oktokber) Kunskapslunch arrangerad av Systembolaget.

I sex år har Djurgården, AIK, Hammarby, IQ och STAD tillsammans drivit Fotboll utan Fylla för att skapa en bättre fotbollsupplevelse för alla, män och kvinnor, vuxna och barn. Under dessa år har andelen som är kraftigt berusade på läktaren minskat rejält, och vi ser en förändring till attityden till alkohol i samband med fotboll. Inom ramen för Fotboll utan Fylla har till exempel samverkan och informationsutbyte mellan klubbarna, arenorna, restauratörerna och polisen förbättrats och effektiviserats. Dessutom har vi förändrat rutinerna, särskilt vid entréerna, vilket inneburit att fler kraftigt berusade personer nekas inträde och nekas att köpa alkohol inne på arenorna.
 
Baslinjeundersökning – 3 000 fick blåsa
Vid projektets start genomförde Djurgården en baslinjeundersökning för att bland annat få en bild av hur berusningsnivån såg ut vid allsvenska arenor. Under 2015 fick drygt 3 000 besökare blåsa. Hälften av dessa hade druckit. Drygt 10% av dessa hade en promille över 1,0. I studien användes även skådespelare, som fingerade kraftigt påverkade, för att se om dessa släpptes in på arenorna. I 13% fallen blev man stoppad. På krogarna runtom arenan sade 64% av entrépersonalen nej. Inne på arenan fick skådespelarna nej vid 32% av tillfällena. Det fanns således en markant skillnad i utbildning och förståelse för detta.
- Vi kände att vi omgående behövde få ner den kraftiga berusningen och på sikt förändra attityden till alkohol i samband med match. Vi är inte ute efter att torrlägga arrangemangen. Alla är väldigt angelägna att man hejar på sitt lag och sjunger, men det gör man inte om man är kraftigt berusad, säger Henrik Berggren.

Djurgårdens vd Henrik Berggren

Även om klubbarna i projektet snabbt såg effekten av att agera mer aktivt i frågan är det långsiktigheten som är A och O menar Henrik Berggren. I väntan på publikens återkomst till de allsvenska arenorna fortsätter det förebyggande arbetet.
- Det gäller att fortsätta orka, fortsätta utbilda personal. Förhoppningsvis spelar vi med publik snart igen, allra senast när säsongen 2021 börjar. Det handlar om att upprepa, upprepa, upprepa och fånga upp alla så att de vet vad vi står för och vad vi vill. Det är numera en naturlig del av vad vi håller på med, säger Henrik och efterlyser samtidigt mer stöd.
- Jag är jätteengagerad i det här. Men vi är nog för små för att lösa hela problematiken inom idrotten. Där behöver vi stöd från det allmänna, lite hjälp, avslutar han.

Här kan du ladda ner årets Alkoholrapport
 

Senaste nytt
Fler nyheter