Styrelse

Vid årsmötet den 7 mars 2018 valdes följande styrelse i Djurgården Fotboll:

Lars-Erik Sjöberg

Ordförande i Djurgården Fotboll sedan 2013. Omvald för en tid av ett år på årsmötet 2018. 
 

Clas–Göran Sylvén

Omvald för en tid av två år på årsmötet 2018. 

Gustaf Törngren

Omvald för en tid av ett år på årsmötet 2018. 

Patrik Nilsson

Valdes till två år på årsmötet 2017. 

Alexander af Jochnick

Valdes till två år på årsmötet 2017. 

Linda Langermo

Valdes till två år på årsmötet 2017. 

Poya Motai

Nyval för en tid av två år på årsmötet 2018

Johan Arneng

Valdes på en tid av två år vid årsmöte 2017

Pelle Kotshack

Hedersledamot i Djurgården Fotboll. Styrelseledamot i Djurgårdens IF. 

 

Styrelsen ansvar

Styrelsen ansvarar för att fastställa riktlinjer och strategier för hela Djurgården Fotbolls verksamhet samt att övervaka organisationens arbete. Styrelsen arbetar ideellt och erhåller inget arvode för sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter är ”oberoende”. Ingen har någon form av operativt arbete inom föreningen eller bolagen. Styrelsen utser även den verkställande direktören i DEF AB (Djurgårdens Elitfotboll AB) som är övergripande verksamhetsansvarig.

Valberedning


Ellinor Persson (ordförande)
Jens Fylkner
Magnus Öhrman
Hans von Uthman

Har du förslag på personer som bör ingå i Djurgården Fotbolls styrelse? Valberedningen nås på valberedning@dif.se
 

Styrelse