Styrelse

Vid årsmötet den 6 mars 2019 valdes följande styrelse i Djurgården Fotboll:

Lars-Erik Sjöberg

Ordförande i Djurgården Fotboll sedan 2013. Omvald för en tid av ett år på årsmötet 2019. 
 

Clas–Göran Sylvén

Omvald till två nya år på årsmötet 2018. 

Petra Wester

Nyval för en tid av två år på årsmötet 2019. 

Ruby Rinman

Nyval för en tid av två år på årsmötet 2019. 

Alexander af Jochnick

Omvald till två nya år på årsmötet 2019. 

Poya Motai

Nyval för en tid av två år på årsmötet 2018

Johan Arneng

Omvald till  två nya år vid årsmöte 2019.

Pelle Kotschack

Hedersledamot i Djurgården Fotboll. Styrelseledamot i Djurgårdens IF. 

 

Styrelsen ansvar

Styrelsen ansvarar för att fastställa riktlinjer och strategier för hela Djurgården Fotbolls verksamhet samt att övervaka organisationens arbete. Styrelsen arbetar ideellt och erhåller inget arvode för sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter är ”oberoende”. Ingen har någon form av operativt arbete inom föreningen eller bolagen. Styrelsen utser även den verkställande direktören i DEF AB (Djurgårdens Elitfotboll AB) som är övergripande verksamhetsansvarig.

Valberedning

Hans von Uthmann (ordförande)
Jenny Furtenbach
Jens Fylkner
Magnus Öhrman

Har du förslag på personer som bör ingå i Djurgården Fotbolls styrelse? Valberedningen nås på valberedning@dif.se

Instruktion för valberedningen hittar du här.
Taggar:Styrelse

Styrelse

Säsongskort 2020 Köp nu