Styrelse

Vid årsmötet 2023 valdes följande styrelse i Djurgården Fotboll:

Lars-Erik Sjöberg

Ordförande i Djurgården Fotboll sedan 2013. Omvald för en tid av ett år på årsmötet 2023. 
 

Clas–Göran Sylvén

Omvald till två nya år på årsmötet 2022. 

Petra Wester

Omvald för en tid av ett år på årsmötet 2023. 

Cecilia Lannebo

Vald för en tid av två år på årsmötet 2023. 

Mikael Pawlo

Vald för en tid av två år på årsmötet 2023. 

Mattias Jonson

Omvald för en tid av två år på årsmötet 2023. 

Poya Motai

Omval för en tid av två år på årsmötet 2022.

Linda Wijkström

Nyval för en tid av två år på årsmötet 2022.

Pelle Kotschack

Hedersledamot i Djurgården Fotboll. Styrelseledamot i Djurgårdens IF. 

 

Styrelsen ansvar

Styrelsen ansvarar för att fastställa riktlinjer och strategier för hela Djurgården Fotbolls verksamhet samt att övervaka organisationens arbete. Styrelsen arbetar ideellt och erhåller inget arvode för sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter är ”oberoende”. Ingen har någon form av operativt arbete inom föreningen eller bolagen. Styrelsen utser även den verkställande direktören i DEF AB (Djurgårdens Elitfotboll AB) som är övergripande verksamhetsansvarig.

Valberedning

Magnus Öhrman (sammankallande)
Hans von Uthmann 
Jenny Furtenbach
Joakim Uebel


Har du förslag på personer som bör ingå i Djurgården Fotbolls styrelse? Valberedningen nås på [email protected]

Instruktion för valberedningen hittar du här.
Taggar:Styrelse

Styrelse

Required form 'Test' does not exist.