Välgörenhet

Principer gällande engagemang för välgörande ändamål

Djurgårdens IF:s vision är att sänka trösklar in i verksamheten så att fler människor ska få ta del av idrottens gemenskap. Vårt samhälle och närmiljö är vår stad Stockholm och vi arbetar för att, i allt vi gör, verka för att fler ska välja att aktivera sig tillsammans med oss. Genom att vi kan aktivera ännu fler via vår upplevelseidrott, föreningsidrott och spontanidrott vill vi realisera den fulla potentialen i vår position Stockholms Stolthet- Sveriges ledande idrottsförening. 

Att få träffa sina förebilder och idoler, gå på fotbollsmatch eller bara få känna sig som en del av en större gemenskap genom idrotten är för många människor som lever i utsatta situationer ingen självklarhet men väl så uppskattat. Det vet vi av lång erfarenhet. Djurgården samarbetar därför med organisationer vilka arbetar praktiskt med de mest utsatta grupperna i vår stad. Djurgården har stora möjligheter att via vårt varumärkes attraktionskraft och popularitet göra stor skillnad för de som inte alltid har det så lätt. Ibland väljer vi att göra insatser som Djurgården är ensam avsändare för, ibland gör vi saker med andra och ibland tar våra samarbetspartners egna lovvärda initiativ som vi uppmuntrar. 

Även om vi försöker hjälpa till där vi kan, får vi mängder av förfrågningar om behjärtansvärda initiativ från olika organisationer, både nationella och internationella, och det är inte alltid helt lätt att välja. Vi har därför valt att prioritera att arbeta med organisationer vilka har fysisk verksamhet i Stockholm där man arbetar aktivt med att förbättra Stockholmarnas liv, unga som gamla oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi utgår ifrån två principer för att våra insatser för välgörande ändamål ska ge bästa möjliga utfall; närhetsprincipen och aktivitetsprincipen.

Det innebär praktiskt att vi söker efter organisationer vilka verkar i vårt närområde med människor från vårt närområde och som önskar aktivera sig tillsammans med Djurgården i närområdet. Vi vill även säkerställa att människor vilka annars av olika skäl inte naturligt kan aktivera sig tillsammans med Djurgården, ges möjlighet att göra det. På så sätt sänker vi trösklarna in i Djurgårdsfamiljen.

Idag samarbetar Djurgården Fotboll organiserat med följande organisationer:

Trygga Barnen, Stiftelsen Astrid Lindgrens barnsjukhus, Vardaga Villa Basilika Äldreboende och Stockholms Stadsmission Äldrecenter

För att samarbeten för välgörande ändamål ska vara aktuellt behöver organisationer:

1. Bedriva fysisk verksamhet i Stockholm.
2. Bedriva verksamhet riktat mot stockholmare som lever i en utsatt social och/eller ekonomisk situation. 
3. Önska att aktivera sig tillsammans med oss, inte enbart erhålla ekonomiskt stöd.  

Organisationer som enbart bedriver opinionsbildning eller insamlingsverksamhet avviker ifrån dessa principer och är därför inte aktuella i dagsläget*.

Om din organisations verksamhet överensstämmer med våra överväganden och ni skulle vilja samarbete med oss, skriv ett meddelande till oss i meddelanderutan nedan där ni kort beskriver vilka ni är, hur ni arbetar med utsatta människor i Stockholmsområdet och hur ni tänker er att ett potentiell samarbete ska se ut. 

Ditt meddelande kommer att gå till någon av våra medarbetare för hållbarhetsfrågor Staffan Holmberg och Filip Lundberg Verendel, som kommer att besvara meddelanden i den ordning de kommer in till oss. På så sätt hanteras samtliga förfrågningar på ett systematiskt och rättvist sätt. Förfrågningar som inte inkommer via meddelandefunktionen kommer inte att besvaras av ansvariga för hållbarhetsfrågor. 

Du är också välkommen att höra av dig till oss om du önskar att få mer information kring våra ställningstaganden och de överväganden som ligger till grund för den inriktning vi valt. Sådana förfrågningar kan med fördel skickas direkt till staffan.holmberg@dif.se

*Djurgården Fotboll förbehåller sig rätten att ingå samarbeten utanför den här strategin om det av olika anledningar bedöms nödvändigt, men vill samtidigt poängtera att vi är restriktiva med att avvika från den.

Fyll i formuläret nedan så kommer vi att besvara ditt meddelande så snart vi kan

Kontakta oss angående välgörenehet

Fyll i formuläret nedan så kommer vi att besvara ditt meddelande så snart vi kan.

Required form 'valgorenhet' does not exist.