Värdegrund

VÄRDEGRUND FÖR DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING

BAKGRUND

1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare – ledare, idrottare, styrelser, organisationer och supportrar – medverkat i arbetet så antog alla föreningar gemensamt en styrande värdegrund för alla alliansföreningar. Den består av en vision och en position som uttalar en evig strävan efter att vara den ledande idrottsföreningen i Sverige, med ambitionen att vara bäst på att få människor att växa. Det är den fyr som ger riktning för oss och alla som vill verka i vårt namn. Vår karta är våra “nio framgångsprinciper”. Vi vet att när vi följer dem, så går alla resultat vår väg. Vi har nått störst framgångar i flest idrotter under våra första 125 år, målet är att vår gemensamma plattform ska göra oss ännu bättre på att få människor att växa och ge ännu mer tillbaka till samhället de kommande 125 åren.

DIN ROLL

Du har en viktig roll i arbetet för att göra värdegrundens ambition till föreningens framtid. Därför vill vi gärna ha dina tankar runt värdegrunden och vad den skulle kunna betyda i olika sammanhang. Maila oss på: [email protected] och låt oss veta vad du tycker!

VÅR VISION

’’DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING FÅR MÄNNISKOR ATT VÄXA GENOM IDROTTENS GEMENSKAP, FÖR SAMHÄLLETS BÄSTA’’

•    För oss är idrott något som får människor att växa
•    Vi ger en gemenskap och en utvecklande väg för att hantera utmaningar
•    Vi visar att rättvisa förutsättningar bygger både individer och samhälle

VÅR POSITION

’’STOCKHOLMS STOLTHET – SVERIGES LEDANDE IDROTTSFÖRENING’’

•    Vår ambition är att alltid vara den ledande idrottsföreningen i Sverige och en symbol för Stockholm
•    Vi agerar nytänkande för att utveckla våra idrotter, vårt sociala ansvar, vår attraktionskraft och gemenskap
•    Vi vågar ta ställning och visa vägen
•    Vi sprider stolthet
 

VÅRA NIO FRAMGÅNGSPRINCIPER

De är vår vägledning och ska genomsyra all verksamhet. De är likt vår vision och vår position en evig strävan och inget man blir klar med. De ska styra riktningen på våra beslut och inspirera till aktiviteter. De är även en personlig inspiration för varje djurgårdare.

Stå upp för rättvisa            
– Vi låter idrottens ideal genomsyra allt vi gör
Tydligt ledarskap               
– Vi visar vägen med höga ambitioner, lyhördhet och civilkurage
Tar socialt ansvar              
– Vi breddar idrottsintresset, erbjuder tillhörighet och är en aktiv positiv kraft i samhället
Professionell inställning  
– Vi strävar efter hög kompetens, kvalitet och att lära oss i allt vi gör
Goda förebilder                  
– Vi visar respekt, värdighet och är stolta djurgårdsambassadörer
Varm gemenskap              
– Vi är välkomnande, omtänksamma och lyfter varandra
Alltid visa vilja                    
– Vi slutar aldrig kämpa och ser vilja som talang
Uppmuntra mod                
– Vi utmanar det invanda, vågar testa nytt och är innovativa
Glädje och kärlek              
– Vi delar entusiasm, inspiration och hopp

Required form 'Test' does not exist.
Futsal

Nästa hemmamatch

Ingen match inplanerad