Spela i DIF

Djurgården erbjuder varierande möjligheter till att spela fotboll för barn och unga i alla åldrar.

Vill du spela fotboll i Djurgården? Alla är varmt välkomna och vilken nivå och hur mycket du vill spela väljer du själv.

Knatteskolan - 6-7 år
I Djurgården så startar verksamheten vid 6 års ålder för pojkar och flickor. I knatteverksamheten så fokuserar vi i första hand på glädje och bollekar. Barnen leds av utbildade ungdomsledare.
Mer information om Knatteskolan samt anmälan hittar ni på den här sidan

 

8-19 år
Om du vill börja spela fotboll i Djurgården och är 8 år eller äldre så kan du anmäla dig via formuläret nedan. De flesta lagen leds av engagerade ideella ledare och i dagsläget har vi pojk- och flicklag upp till 19 års ålder.
Anmäl dig här

Flickakademin
Om du är intresserad av att söka till vår flickakademi i Djurgården och är mellan 13-19 år så kan du anmäla dig här så tar våra spelarrekryterare kontakt med dig.
Anmäl dig här

Pojkakademin
Om du är intresserad av att söka till vår pojkakademi i Djurgården och är mellan 10-19 år så kan du anmäla dig här så tar våra spelarrekryterare kontakt med dig.
Anmäl dig här

Den blårandiga fotbollsresan

Det år man fyller 6 år anmäler man sig till knatteskolan som bedrivs på Hjorthagens IP. Verksamheten pågår preliminärt veckorna 16-23 samt 35-42. Ledare i knatteskolan är föräldrar som utbildas och vägleds via ansvarig för 6-9-årsverksamheten. Under vintern kan man sedan delta i Vinterknatteskolan i JB-hallen på Hjorthagens IP. Det år man fyller sju år så deltar man i knatteskolan under samma perioder som för 6-åringarna. En skillnad är att man kan välja mellan att träna en eller två gånger i veckan.

När knatteskolan är avslutad som 7-åring på hösten så är det dags för indelning i lag. Dessa lag startar sin verksamhet efter höstlovet, det vill säga vecka 45, och är en föräldrar ledd verksamhet. Det innebär att ledarna är föräldrar som får utbildning och vägledning från ansvarig för 6-9-årsverksamheten.

Inför det år spelarna fyller 10 år är det dags att starta Akademi-verksamhet (läs speciellt om denna verksamhet på annat ställe). Främsta skillnaden är att akademiverksamheten har tränare som inte är föräldrar. För de som inte erbjuds plats i Akademin fortsätter verksamheten i den traditionella flick- och pojkverksamheten. Det är en föräldrarledd verksamhet liksom tidigare. Målsättningen är att erbjuda alla som vill delta i DIF Ungdom verksamhet till och med det år man fyller 19 år. Begränsande faktorer är främst tillgång på ledare och planer.
 
DIF Ungdoms bedriver till största delen sin verksamhet under sommarhalvåret på Hjorthagens IP och Östermalms IP men även bland annat på Ekhagen, Gärdesskolan, Manilla, Abbisplan, Östra Real och Gärdet. Vintertid är det främst verksamhet i JB-hallen på Hjorthagens IP men också i olika skolhallar och snöfria fotbollsplaner.