Ett förtydligande från Djurgården Fotboll

Så arbetar vi för en tillgänglig och inkluderande ungdomsverksamhet.

En händelse från 2015 som inkluderar en ung spelare och dennes vårdnadshavare har nyligen lyfts i en artikel från Aftonbladet. Det är ledsamt att ta del av den berörda spelarens upplevelse av Djurgården. Utan att ha möjlighet att kommentera det enskilda fallet vill vi lite kort redogöra för hur vi arbetar målmedvetet med kvalitetshöjande åtgärder för att kunna erbjuda en så trygg och bra ungdomsverksamhet som möjligt.

Djurgården Fotboll är en förening som välkomnar och inkluderar alla.

I Djurgården Fotboll spelar ca. 2 000 flickor och pojkar i åldrarna 6-19 år fotboll i något av våra 130 lag. Av dessa flickor och pojkar spelar ca 200 stycken fotboll i något av våra 13 stycken elitförberedande akademilag. Den elitförberedande akademiverksamhet har som mål att utveckla elitfotbollsspelare, primärt till Djurgårdens representationslag.

I vår ungdomsverksamhet erbjuder vi fotbollsspel redan från 6 års ålder. Under de första åren väljer vårdnadshavaren/vårdnadshavarna om deras barn tränar en eller två gånger per vecka – allt för att hitta en takt och belastning som passar respektive barn och familj bäst. När spelarna blir äldre ökar antalet träningstillfällen beroende på spelarens intresse och ambition. Alla spelare som tillhör Djurgårdens verksamhet erbjuds alltid en plats i något lag upp till 19 års ålder så länge vi har ledare att tillgå.

I Djurgården Fotboll arbetar vi målmedvetet med att se över, utvärdera och utveckla vår verksamhet i alla dess delar för att höja kvaliteten. Utvecklingsarbetet inkluderar såväl anställda som våra ideella ledare, som oftast är föräldrar med barn i vår verksamhet. En bärande del i utvecklingsarbetet är att öka antalet fotbollslag för att kunna bibehålla mindre antal spelare i varje lag. Fördelen är då att vi kan erbjuda mer tid och en bättre fotbollsutbildning för varje enskild spelare oavsett om man vill satsa mycket eller lite på sin fotboll.

För att säkerställa att vi har rätt kompetens på alla nivåer i vår verksamhet och då särskilt i det yttersta ledet av tränare och ansvariga som varje dag möter våra spelare och ideella ledare så har vi bara över de senaste åren tillsatt flera nya resurser för att stärka vår verksamhet:

• En verksamhetschef för ungdom, för att se över och följa upp på att de riktlinjer, regler och mål som vi har satt upp för verksamheten efterlevs.
• En ansvarig för 6-9-årsverksamheten med pedagogisk utbildning (lärare årskurs F-3) samt fotbollsutbildning UEFA Elite Youth.
• En spelar- och ledarutvecklare med fotbollsutbildningen UEFA Elite Youth som minimum.
• En incidentberedskap som innebär att vi har en trygghetsgrupp som direkt tar hand om händelser om och när de inträffar.

Om du som vårdnadshavare vill komma i kontakt med oss är du alltid välkommen att kontakta verksamhetsansvarig för Djurgården Ungdomsfotboll: ola.danhard@dif.se.

Djurgården Fotboll.

Senaste nytt
Fler nyheter