Förlängning av En Bollplan för alla

DIF Fotboll och Engelbrektsskolan samarbetar sedan 15 år på olika nivåer. Nu förlänger parterna avtalet för "En Bollplan för alla" med två terminer till.

-       Alla skolor har rastverksamhet och de flesta skolor har tillgång till en fotbollsplan. Det är en plats där många konflikter uppstår. De här konflikterna tar eleverna med sig in i klassrummen och då försämras studieron och tryggheten för många elever, säger Cim Sabel, biträdande rektor på Engelbrektsskolan.
-       Tillsammans med Djurgården kan vi använda varandras expertis till att hitta effektivare metoder, få fler elever i rörelse i skolan och undvika större konflikter, fortsätter hon.

Staffan Holmberg, projektledare på Djurgården Fotboll, menar att möjligheten att arbeta integrerat i verksamheten ger Djurgården Fotboll möjlighet att undvika många av de fällor som annars lätt uppstår vid den här typen av insatser.
-       Vi som fotbollsförening behöver så klart att alla barn på en skola vågar och vill vara en del av fotbollsspelet på skolgården. Om fotboll inte är tillgängligt och inkluderande riskerar vi att tappa vår folkliga förankring, säger han.

Använda varandras expertis

Det var under våren 2019 som det gemensamma arbetet med att skapa en tryggare miljö på skolans bollplan inleddes. Målet var att skapa en miljö på bollplanen där fler vågar ta plats och vara delaktiga. Tillsammans med fritidsledare på skolan arbetar Djurgården Fotbolls personal med att förändra beteenden, normer och uppfattningar om hur miljön på skolgårdarnas bollplaner ska se ut, detta för att fler barn och ungdomar ska våga och vilja vara fysiskt aktiva under skoldagen.
-       Vi tänker att vi tillsammans med Djurgården kan använda varandras expertis till att hitta effektivare metoder för att hantera de här frågorna då vi båda vinner på att fler elever kommer i rörelse i skolan på ett sätt där vi också kan undvika konflikter, säger Cim Sabel som nu förlängt avtalet med Djurgården Fotboll fram till juni 2020.
Det behövs ett förändrat sätt att se på skola och idrottsföreningars samverkan menar Staffan Holmberg.

-       Om båda aktörerna tillåts göra det vi är bäst på kan vi båda åstadkomma mer rörelse, bättre studiero och mer fysisk aktivitet. Vi tror starkt på det här, säger han.

Positiv idrottsmiljö

Djurgården har bedrivit barn- och ungdomsidrott i över 100 år. Föreningen har stor och lång erfarenhet av att skapa konstruktiva och positiva idrottsmiljöer. Under 2018-2019 har föreningen även besökt ytterligare 40 skolor i Stor-Stockholm med sina Mini-Camper och där diskuterat och problematiserat detta med skolpersonal på olika nivåer, med rektorer men främst med personalen som verkar på skolgården.

En bollplan för alla är tänkt att agera som ett metodstöd för personalen vilken har skolgårdens som sin arbetsplats. I detta skapas en plats där alla deltar på sina villkor och har roligt tillsammans med idrotten.
 
Ansvariga för programmets framtagande:
  • Ola Danhard, chef Djurgården Fotbolls ungdomsfotboll
  • Mattias Larikka, ansvarig för Djurgården Fotbolls 6-9årsverksamhet
  • Fredrik Johansson, UEFA-utbildad fotbollstränare och tidigare förskolepedagog
  • Staffan Holmberg, Djurgården Fotboll, beteendevetare med master i pedagogiskt ledarskap och lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomars beteendeförändring
  • Cim Sabel, biträdande rektor Engelbrektsskolan
  • Pär Kalderén, biträdande rektor Engelbrektsskolan

Senaste nytt
Fler nyheter