Förslag till nya stadgar

I samband med årsmötet den 6 mars har Djurgården Fotboll för avsikt att uppdatera föreningens stadgar.

För inte så länge sedan publicerade DIF Fotboll ett förslag till nya stadgar för föreningen som medlemmarna fick tycka till om och nu finns ett förslag till nya stadgar tillgängligt.  
 – Vi har fått ta del av många synpunkter både före och efter remissomgången. Det har periodvis varit mycket jobb att balansera olika önskemål mot varandra, men samtidigt är det roligt att så många har velat engagera sig i stadgefrågor, säger styrelseledarmoten Gustaf Törngren som är en av dem som arbetat med stadgarna.
– Styrelsen har velat få stadgar som för det första skapar den ordningen att val av kandidater till styrelsen ska vara nominerade i förväg. Att oväntade namnförslag kan dyka upp vid sittande möte är inte en bra ordning för oss medlemmar, menar Gustaf och tillägger:
– Alla kommer även fortsättningsvis ha rätt att nominera egna kandidater till styrelseposter, men det måste göras före årsmötet. För det andra har styrelsens ambition varit att få mer aktuella och lättlästa stadgar än idag och förslaget har också på några punkter anpassats till RF:s normalstadgar som kan ses som en slags rekommendation för föreningar. 

Utöver nomineringsbestämmelserna inför årsmötet innebär förslaget inte någon stor skillnad för hur föreningen ska skötas i framtiden. Några av de nyheter som införs är redan praxis, exempelvis blir det nu en skyldighet för styrelsen att arrangera minst ett medlemsmöte och att inför årsmötet publicera svar på inkomna motioner på hemsidan. 

De viktigaste förändringarna som gjorts efter att synpunkterna från den senaste remissomgången bearbetats är att det har lagts till en slags upplysningsbestämmelse som säger att föreningen ska bedriva sin verksamhet i överensstämmelse med vår värdegrund. Detta är något som egentligen redan är en skyldighet eftersom det också står i Alliansens stadgar som DIF Fotboll ska följa. På några ställen har styrelsens ansvar att redogöra för ekonomi betonats mer, bland annat ska styrelsen inför årsmötet särskilt varna om väsentliga ekonomiska avvikelser från budget finns. Utöver att några tidsgränser marginellt har justerats har slutligen också ett antal redaktionella förändringar skett jämfört med det tidigare publicerade förslaget.
– Vi har på slutet haft en intensiv tid och det har varit en balansakt att väga olika önskemål mot varandra. Men nu finns ett färdigt förslag att lägga fram och vår förhoppning är att medlemmarna på årsmötet delar vår syn att förslaget som helhet innebär en betydande förbättring i förhållande till alternativet att fortsätta med de gamla stadgarna, summerar Gustaf Törngren.

Förslaget till stadgeändringarna hittar du genom att klicka här.

  • Målskyttar

  • Gula kort

  • Röda kort

  • Domare

  • Publik

Till matchen
Senaste nytt
Fler nyheter