Akademitränare utbildas i fotbollspsykologi

Efter sommaren kommer Djurgårdens akademitränare att fortbildas i fotbollspsykologi.

Bakgrunden till utbildningen är ett nytt samarbete mellan Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet (SvFF), där tränare från de svenska akademierna ska tillskansas ytterligare kunskap.
– Är man involverad i en förening så bör man ha den här kunskapen med sig, säger Rasmus Wallin Tornberg, tränarutbildare i fotbollspsykologi och ledarskap på SvFF.

Fotbolls- och idrottspsykologi är ett område som i dag behandlas på GIH och de högre tränarutbildningarna.
- De tränare som har erfarenhet från en eller båda av dessa har tagit med många ingångsvärden till vår verksamhet, där bland annat tanken om ”nästa aktion” sedan två år tillbaka är en av våra nio principer, berättar Christian Krigström Gentile, ansvarig för Djurgårdens pojkakademi.

Den digitala fortbildningen kommer att bestå av fyra delar: en introduktion och sedan tre olika teman som avhandlas i tur och ordning. I samband med dessa kommer deltagarna få i uppgift att utföra reflektionsuppgifter i sina egna fotbollsmiljöer, för att på så vis tillgodogöra sig den nya kunskapen på bästa sätt.

"Nästa aktion"

De teman som avhandlas, och som kommer från Rasmus Wallin Tornbergs bok “Fotbollspsykologi – för nästa träning och en långsiktig karriär”, skriven tillsammans med kollegan Daniel Ekvall, är följande:
  • Att göra nästa aktion så bra som möjligt.
  • Att hjälpa sina lagkamrater.
  • Att ha en hållbar och långsiktig karriär.
- Höstens utbildning är en bra möjlighet att få en gemensam ingång på ämnet där några av tränarna i akademin alltså är långt fram på området och andra inte har erfarenhet och kunskap på området sedan tidigare, men är givetvis påverkade av miljön där vi i vardagen pratar om fotbollspsykologiska delar i utbildningen, säger Krigström Gentile.

Tidigare DIF-spelaren Joel Riddez, numera tränare i P17-laget. Foto: Nobbes Djurgårdsbilder.

DIF först ut med idrottspsykolog

Sedan vintern 2021 arbetar pojkakademin också med Jörgen Ringstrand som till sin UEFA Elite Youth utbildning nu även studerar ett mastersprogram på GIH. Jörgen Ringstrand har tidigare verkat som tränare i Pojkakademin och kan därmed vår miljö mycket bra och bidrar med sin kunskap både till tränare och spelare.
- Backar man tillbaka några år var DIF:s akademi först ut i Sverige med att anställa en heltidsanställd idrottspsykolog i Johan Fallby. Styrkan i att ha den typen av kunskap knuten till föreningen är att tränarna kan få redskap på området, precis som genom utbildningen i höst, men också en pedagogisk riktning på arbetet med spelarna, säger Krigström Gentile.

- Med ’arvet’ vi har, tränarnas erfarenhet och utbildning, Jörgens roll samt utbildningen i höst via SEF/SvFF, så siktar vi på att till kommande säsong ha en ännu mer genomarbetad idé kring fotbollspsykologin och den pedagogiska riktningen i vårt arbete.

Senaste nytt
Fler nyheter