Djurgården Fotboll är emot VAR i svensk fotboll

På förekommen anledning efter ett par uppmärksammade artiklar gällande VAR i svensk fotboll vill vi lyfta och påminna om vår hållning i frågan om det tekniska domarhjälpmedlet VAR.

Med anledning av två olika texter i media den senaste tiden har frågan om VAR i svensk fotboll aktualiserats i debatten. Robert Laul skriver i Göteborgs-Posten att han erfar att ett beslut kan fattas på representantsmötet (svensk fotbolls högsta beslutande organ) i november i år. Viktor Asp på FotbollSthlm tar avstamp från Robert Lauls krönika och menar att det ser ut som att införandet av VAR i svensk fotboll är en tidsfråga.

Djurgården Fotboll är emot VAR i svensk fotboll
Till årsmötet 2020 inkom två motioner som behandlade frågan om VAR i svensk fotboll. Båda yrkade på att Djurgården Fotboll ska verka emot införande av VAR, och driva den frågan inom SvFF och SEF.
Båda motionerna bifölls. Läs motionerna i sin helhet här.

Med anledning av att frågan aktualiserats på nytt på sistone vill vi härmed påminna om vår ståndpunkt om att vi är emot att VAR införs i svensk fotboll och att vi ser och hör de medlemmar som nu klart och tydligt visar samma ståndpunkt som vi har.

Djurgårdens klubbledning finns representerad i olika forum inom svensk fotboll och Djurgårdens inställning är väl känd sedan länge och upprepas kontinuerligt när frågan diskuteras.

Kort fakta om VAR
VAR står för Video assistant referee och är ett domarsystem med videodomare i fotboll som utvecklades för att hjälpa huvuddomaren att döma korrekt i svåra situationer. Detta med hjälp av videodomare som granskar situationerna. Systemet utvecklades i Nederländerna i början av 2010-talet, men det var först 2016 som systemet användes för första gången

Senaste nytt
Fler nyheter