Fotbollslek i skolan via Mini-Camper

Mini-Camperna sätter barn i rörelse! Läs om vårt koncept som aktiverat över 6 500 lågstadiebarn sedan februari.

Mini-Camper är Djurgårdens koncept för att introducera fotbollen till de yngsta skolbarnen från F-klass till årskurs 3. Mini-Camperna genomförs generellt på plats på skolor eller i skolans absoluta närområde och Djurgården står för allt material, ledare och det pedagogiska innehållet under de 60 minuter som varje camp pågår.
 
Djurgården Fotboll har sedan februari 2018 aktiverat 6 500 lågstadiebarn i Stockholms skolor via våra Mini-Camper. Tillsammans med Djurgården Hockey, som lanserade sin version av  Mini-Camper i februari 2019 och som redan nått 3 500 barn, räknar vi med att ha aktiverat 14 000 barn när vi summerar verksamheten i slutet av året. Det motsvarar redan ett fullsatt Globen. Djurgården Fotboll och Djurgården Hockeys hållbarhetsansvarige Filip Lundberg Verendel kommenterar framgången såhär:

– Vi har haft en helt fantastisk utveckling med våra Mini-Camper, både i Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey. Vi har varit i över 60 skolor och det positiva mottagandet ifrån barn, skolor och föräldrar har överträffat alla våra förväntningar. Det är också otroligt roligt att se hur våra supportrar och samarbetspartners sluter upp bakom den här satsningen. Utöver den stora insats vi gör för barns fysiska aktivitet, gör vi samtidigt våra supportrar stolta, förankrar vår närvaro i staden och knyter våra samarbetspartners ännu närmare föreningen. Alla inblandade vinner, inklusive Djurgården, och det är så vi vill jobba. 

När man resonerar kring fotbollens samhällsnytta så är det tacksamt och självfallet också helt rätt att lyfta fram Djurgårdens Mini-Camper, ungdomsverksamheten med alla två tusen spelare, och flera hundra ledare och olika typer av välgörenhetsinitiativ. Filip är samtidigt mån om att, när vi pratar samhällsnytta, så får vi inte glömma bort herrarnas och damernas representationslag, vår elitverksamhet inom upplevelseidrotten och supporterskapet kopplat till det:

– Djurgården betyder så väldigt mycket för många människor. Att ha en tillhörighet till ett lag, ett supporterskap att dela med andra, skänker så mycket glädje till människor ifrån alla möjliga delar av samhället. Det är ett enormt socialt värde bara i sig. Viljan att vinna titlar och uppnå framgång tillsammans med andra djurgårdare skapar ett helt nödvändigt driv i föreningen. Det är ju det som gör att man börjar heja på ett lag ifrån första början. Jag började ju inte heja på Djurgården för att de gör bra saker för samhället utan för att de var grymma på ishockey på den tiden och man själv som liten grabb lirade landhockey på rasterna och låtsades vara olika spelare i Djurgården. Det är viktigt att påminna sig om.

Filip utvecklar hur elitverksamhet, supporterskap, Mini-Camper och samhällsnytta hänger ihop: 

– Våra representationslag, herrar och damer, är föreningens draglok och ansikte utåt. Det är i hög utsträckning dom som kan mobilisera och engagera tiotusentals djurgårdssupportrar. Se bara cupguldet i fotbollen eller finalspelet i hockeyn. Djurgården engagerar och skapar intresse varje dag. Det är den kraften i skölden som kommer ifrån alla tiotusentals Djurgårdares outtröttliga engagemang för föreningen, som gör att ungarna springer och möter Mini-Campernas djurgårdsbuss när den rullar in på skolgården, att de är stolta när de kommer hem till sina föräldrar med sina diplom och kan säga att de har spelat fotboll eller hockey med Djurgården. Därför behöver vi göra saker i rätt ordning och börja med kärnverksamheten. När vi gör det bra så uppstår det, som en naturlig följd, massor av samhällsnyttiga värden.

Med rätt ordning menar Filip att en välmående kärnverksamhet i själva verket är en förutsättning för att kunna åstadkomma en hållbar utveckling av föreningen och en verklig uthållig positiv påverkan på lokalsamhället:

– Man tenderar ibland att lägga samhällsengagemang lite vid sidan om kärnverksamheten. Man har sin fotboll och sedan har man ett samhällsengagemang. Jag vänder mig lite emot det. Ju bättre vår förening och kärnverksamhet mår, desto bättre infrastruktur finns på plats och desto gladare är våra medlemmar, supportrar och partners. Då kan vi göra mer för vårt lokalsamhälle, staden och människorna som bor där och det ger i sin tur mer uppskattning för föreningen. Förhoppningsvis genererar alla dessa möten med nya människor i lokalsamhället också en hel del nya djurgårdare, vilket i sin tur skapar ett ökat intresse för föreningen. Det genererar i ett nästa led nya möjligheter för föreningen att växa ekonomiskt, sportsligt och publikt. Alltid med fotbollen som utgångspunkt. Det blir som ett ekosystem där alla delar påverkar varandra avslutar Filip.

Besök gärna sidan fotbollochsamhallet.se och titta på videon om våra Mini-Camper eller klicka här för mer information om vårt arbete inom upplevelseidrotten, föreningsidrotten och den uppsökande idrotten i Stockholm.

Senaste nytt
Fler nyheter